اسباب آمرزش گناهان در قرآن

     در قرآن امور زيادی به عنوان اسباب آمرزش، از گناهان بيان شده که به نمونه­هايی از آن اشاره می­شود.

     1_ توبه، « ای کسانی که ايمان آورده­اييد به سوی خدا باز گرديد و توبه خالص نماييد اميد است خداوند گناهان شما را ببخشد ».[1]

     2_ ايمان و عمل صالح، « کسانی که به خدا ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و به آنچه بر محمد (صلي­الله عليه و آلهوسلّم)نازلشده ايمان آوردند ، آياتی که به حق و از طرف پروردگار می باشد؛ خداوند گناهان آنها را مي­بخشد ».[2]

3_ تقوا، « اگر تقوای الهی پيشه کنيد خداوند برای تشخيص حق از باطل به شما روشن­بينی می­دهد و گناهان شما را می­بخشد».[3]

     4_ هجرت، جهاد و شهادت « کسانی که هجرت کنند و از خانه و وطن خود رانده شوند و در راه من آزار ببينند و پيکار کنند و مقتول گردند گناهانشان را می­بخشم ».[4]

      5 _ انفاق مخفی، « اگر انفاقهای خود را در راه خدا آشکار سازيد خوب است و اگر آن را پنهان کنيد و به فقرا دهيد به سود شما است و خدا گناهان شما را مستور می­كند ».[5]

 6 _ دادن قرض­الحسنه، « اگر به خداوند قرض­الحسنه دهيد آن را برای شما مضاعف می­کند و شما را می­آمرزد ».[6]

  7_ پرهيز از گناهان کبيره، « اگر از گناهان کبيره که از آنها نهی شده­ايد دوری کنيد گناهان صغيره شما را خواهم بخشيد »[7]. به اين ترتيب درهای آمرزش خداوند با استناد به آيات قرآن از هر سو، به روی بندگان باز است1_ سوره­تحريم، آيه8

2_ سوره محمد، آيه2

3_ سوره انفال، آيه 29

4_ سوره­آل­عمران، آيه 195

5 _سوره­بقره، آيه 271

+ نوشته شده توسط حسینی در شنبه ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ و ساعت 9:14 |